ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Η εταιρεία μας προσβλέπει σε συνεργασίες με δικηγόρους και ασκουμένους που πληρούν συγκεκριμένες προυποθέσεις.

Οι δικηγόροι που θα ενσωματωθούν στην ετιαρεία είναι επιστήμονες που εργάζονται με επαγγελματισμό και μεθοδικότητα, έχουν επιστημονική αυτάρκεια και πλήρη ευθύνη χειρισμού των υποθέσεων που τους ανατίθενται. Λαμβάνουν αποδοχές που, ξεκινώντας από ένα εγγυημένο ποσό, προσαυξάνονται με μπόνους που αντιστοιχούν στην παραγωγικότητα του κάθε συνεργάτη.

Οι ασκούμενοι, εκτός από τις εξωτερικές εργασίες, αναλαμβάνουν από την πρώτη στιγμή χειρισμό απλών υποθέσεων υπό την επίβλεψη έμπειρων συνεργατών.

Η εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα κάθε καλοκαίρι σε φοιτητές να εργαστούν κατά τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, ώστε να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με το αντικείμενο.

Μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας τα μέλη του γραφείου ανταλλάσουν απόψεις για τον αποτελεσματικότερο χειρισμό των υποθέσεων. Τακτικές συναντήσεις και εσωτερικά σεμινάρια επιτρέπουν τη διατήρηση και ενίσχυση του υψηλού επιπέδου των μελών της εταιρείας.


Φόρμα αποστολής βιογραφικού


Βιογραφικό σημείωμα *: (έως 1MB, doc, docx, pdf)

* Required fields

Manolis Eglezos & Associates Law Company
Web Design & Web Development by Web Design & Web Development