ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO

Στοχεύοντας στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, η δικηγορική μας εταιρεία απέκτησε, μετά σχετική επιθεώρηση, πιστοποίηση ISO 9001:2015. Ουσιαστικά, περιβάλαμε με την επισημότητα της πιστοποίησης αυτά που κάναμε ήδη σαν καθημερινή πρακτική.

Προσβλέπομε στην περαιτέρω εμπέδωση της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι πελάτες και η αγορά με το επίτευγμα αυτό και θέλoμε να επιβεβαιώσομε ότι στοχεύομε πάντα στην τελειότητα και στην παροχή άμεσων και τεκμηριωμένων συμβουλών, ανταποκρινόμενων στις συγκεκριμένες κάθε φορά ανάγκες των πελατών μας!

Manolis Eglezos & Associates Law Company
Web Design & Web Development by Web Design & Web Development