ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΣ

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι χρέωσης, πάντοτε σε συνεννόηση με τους πελάτες, αντίστοιχοι με τις ιδιομορφίες της κάθε υπόθεσης.

Συχνά εφαρμόζονται αμοιβές στη βάση ποσοστού, όπου η πληρωμή μας συνδέεται με την επιτυχία μιας δικαστηριακής υπόθεσης.

Ένα κατ' αποκοπήν ποσό μπορεί ακόμα να συμφωνηθεί.

Επίσης, μπορεί η χρέωση να συναρτάται με την ώρα ενασχόλησης με την υπόθεση οπότε η ωριαία αμοιβή συνδέεται με την εμπειρία του δικηγόρου που χειρίζεται την υπόθεση.

Manolis Eglezos & Associates Law Company
Web Design & Web Development by Web Design & Web Development